Food Pro·tec·ts – a German-Dutch INTERREG V A-project

De werkpakketten

Projectonderdelen en -fases

Food Pro·tec·ts bestaat uit meerdere onderdelen en fases. De clusters zijn voorzien met een zelfstandige partnerstructuur en een eigen arbeidsplan. Ieder cluster bevat activiteiten die in drie verschillende fases onderverdeelt kunnen worden en goed op elkaar afgestemd zijn. In de eerste fase vindt de technologische ontwikkeling plaats (maakt ca. 70 % van het projectvolumina uit). In de tweede fase worden de technologische innovaties geanalyseerd en beoordeelt op basis van economische parameters. Hier worden o.a. exploitation plans geschreven, waarin marktrijpheid, marktpotentie en de doelstellingen voor de markttoegang gedefinieerd worden. Fase 3 bevat alle activiteiten die te maken hebben met het gebruik maken van de nieuwe technologische tools in de praktijk. Hier worden o.a. medewerkers van MKB opgeleid in de omgang met die technologische innovaties, er worden oefeningen voorbereid en uitgevoerd en concepten ontwikkelt waarmee de nieuwe kennis ook aan alle relevante onderwijsinstellingen beschikbaar gesteld kan worden. Bovendien wordt informatiemateriaal voorbereid, waarmee consumenten beter kunnen begrijpen welke voordelen door technologische innovatie bereikt kunnen worden.

TIC: Technology innovation cluster
Verminderen van voedselverspilling in de productieketen vlees door sensortechnologie
In dit cluster worden innovatieve sensortechnologieën ontwikkelt, waarmee de kwaliteit, veiligheid en houdbaarheid van voedingsmiddelen bepaalt en voorspelt kan worden. Het speerpunt van dit cluster ligt op de ontwikkeling van nieuwe en zuinige proces-analytische technologieën. Deze zullen gebruikt worden om microbiologische vleeskwaliteit en veiligheidsparameter te kunnen bepalen en critische procesparameter in real time te meten. Deze informatie wordt ingezet om de relatie tussen verwerking, productkwaliteit en –veiligheid beter te kunnen begrijpen en op deze manier mogelijke zwakke plekken in het systeem te verminderen. Door de verbetering van deze processen wordt de bewaartijd van producten verlengd en de afvalstoffen binnen de vlees producerende keten duidelijk verminderd. Het implementeren van innovatieve sensortechnologieën betekent dus een bijdrage aan een duurzame productie en tegelijkertijd aan een betere concurrentiepositie voor de betrokken ondernemingen.
VERDERE INFORMATIE
Verbeteren van het monitoren van infectieziektes door oral fluids technology
De gebruiksmogelijkheden van de Oral fluids technologie op het gebied van bemonstering van dieren (varkens, rundvee) worden in dit cluster uitgebreid op nieuwe pathogenen en verbeterd in gebruikswijze. Dit zal o.a. leiden tot een betere en eerdere kennis over ziekteverwekkers in landbouwbedrijven en tegelijkertijd tot meer dierenwelzijn. Het tappen van bloed is niet alleen maar duur maar ook stressvol voor het dier. Het nemen van speekselmonsters is makkelijk. De dieren vinden de touwen leuk en interessant en worden nu niet meer gestropt. De resultaten uit dit deelproject dragen bij aan een betere preventie tegen pathogenen, waar mens en dier ziek van kunnen worden. Bovendien wordt een innovatieve methode ontwikkelt waarmee de samples tijdens de transport beschermd worden voor o.a. temperatuurveranderingen. Een aanvullend aspect is de verhouding tussen de nieuwe technologie en de mogelijke aanpassing van deze op de snel veranderende humane pathogenen (labo validatie en typering). Op deze wijze wordt ook rekening gehouden met het One Health concept. De producten zijn belangrijk voor boeren, dierenartsen en laboratoria.
VERDERE INFORMATIE
Een nieuwe aanpak voor het klimaatmanagement in varkens- en pluimveestallen met cold plasma technology
In dit cluster wordt een nieuwe luchtmanagement-technologie voor de stal ontwikkelt, waarmee niet alleen ammoniak maar echter ook geur, stof en ziektekiemen uit de stallucht verwijderd kunnen worden. Daarnaast biedt de huidige dominante business logica - de milieugebruiksruimte zo goedkoop mogelijk maximeren met end of pipe filtermaatregelen – voor de intensieve veehouderij geen duurzaam perspectief. De nieuwe business logica dient zich niet te richten niet op ´goedkoop´ maar op ´goed´: dit houdt in concreto in het optimaliseren van het stalklimaat voor mens en dier gericht op het voorkomen en zonodig nog in de stal verwijderen van emissies. De apparatuur baseert op Cold plasma technology en zal na ontwikkeling getest worden in concrete bedrijfssituaties. De volgende resultaten worden behaald: o.a. integrale verbetering van de omgevingskwaliteit voor veehouders en omwonenden in veedichte gebieden, beter stalklimaat voor dieren en hun verzorgers. Het marktpotentieel is enorm. Het wordt allereerst bepaald door het aantal varkensbedrijven dat zich bevindt in de veedichte gebieden in Europa (onder meer Noord-Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel in Nederland, Noordrijn-Westfalen en Nedersaksen in Duitsland). In dit project wordt het Internet of Things (IoT) toegepast door digitale gegevens van dieren, sensoren en systemen real time met elkaar te verbinden.
VERDERE INFORMATIE
Controle voetzooldermatitis in pluimveebedrijven met een gezamenlijke technologie aanpak
De doelstelling in dit cluster bestaat erin nieuwe procestechnologieën voor pluimveebedrijven te ontwikkelen. Om te voorkomen dat dierziektes zoals Foot Pad Dermatitis problemen in bedrijven veroorzaken worden technologische innovaties op verschillende inhoudelijke gebieden gevraagd: voeding en strooisel, genetica, klimaat, staltechnologie en economisch management. Dit heeft een systeemverandering als gevolg. Bovendien wordt ernaar gekeken, welke veranderingen er na een systeemverbetering op kost- en prijsniveau plaatsvinden en of de gemiddelde consument überhaupt akkoord gaat met een hogere prijs voor een beter product. Hier wordt o.a. gebruik gemaakt van de ervaringen van Jumbo supermarkten met het nieuwe standaardkip. Het product is gericht aan de individuele veehouder. Het levert een bijdrage aan het dierenwelzijn en tegelijkertijd aan het effectief gebruiken van hulpbronnen.
VERDERE INFORMATIE
Materiële en energetische toepassing van biomassa door hydrothermal carbonization (HTC) en nieuwe fertilizer technologies
Het economische potentieel van biomassa die tijdens de productie van voedingsmiddelen ontstaat is nog niet toereikend uitgeput. Daarom zullen in dit cluster technologische innovaties ontwikkeld worden waarmee nieuwe producten geproduceerd kunnen worden die zo hoog mogelijk op de waarde piramide staan. Hiermee wordt vervolgens toegang tot nieuwe markten mogelijk. De resultaten zijn interessant voor boeren en tuinders (meststoffen), energieverzorgers (energiedrager) en gebruikers van technologie (biogas en HTC producenten, meststof-producenten). Het cluster bevat activiteiten op de volgende inhoudelijke gebieden: Biogas (o.a. meststoffen effectief gebruiken), HTC (transformatie van biomassa in energiedragers en meststoffen); MAP (Struvit) (produceren van meststoffen uit mest- en afvalwater); H2SO4 (reductie van N-emissies); herwinbare grondstoffen (nieuwe meststoffen door combinatie van biogasresten/ mest met extensieve grondstoffen) en diervoeder uit insecten proteïnen.
VERDERE INFORMATIE
TEIC: Training and Education Innovation Cluster
Oefeningen, trainingen en kennistransfer voor consumenten en klanten van nieuwe technologieën
De activiteiten in dit cluster zijn gericht op de ontwikkeling van duurzaamheids- en CSR management-, communicatie en bijscholingsstrategieën met als doelstelling het grensoverschrijdend begrip van duurzaamheid in de Regio Rhein-Waal verder vooruit te brengen. Centraal staan in dit deelproject de communicatie en de dialoog tussen stakeholders (bijv. klanten) te bevorderen. Via bestaande netwerken (GIQS, AFC, Greenport Venlo, Food Valley, AgriFood Capital) en belangenorganisaties (LTO, DRV, WLV) worden personen benaderd om zich bekent te maken met nieuwe effecten en functies van de innovatieve producten. Uitgaand van deze producten worden bijeenkomsten binnen het subsidiegebied gepland en uitgevoerd, om ervoor te zorgen dat er ondernemers van beide kanten van de grens sneller en makkelijker in contact met elkaar kunnen komen.
VERDERE INFORMATIE
IIC: Institutional Innovation Cluster
Economische analyse en beoordeling van de technologieën
Das übergreifende Ziel dieses Clusters ist zweifach: (1) einen zusätzlichen Mehrwert zu schaffen zu den Innovations- bzw. Produktentwicklungsclustern innerhalb des Projektes, und (2) eine Brücke zu bilden zwischen technologischen Innovationen und Vermarktung und Verbraucher, Behörden usw. Im Vordergrund der Aktivitäten stehen die wirtschaftlichen Folgen für die Euregio, bzw. die wirtschaftliche Ebene: dazu zählen nicht nur die individuellen Produzenten und Anwender, sondern auch die gesamte Branche der Tierproduktion innerhalb der Euregio. In enger Zusammenarbeit mit TEIC wird das gesamte „Umfeld“ der technologischen Innovation in Diskussions- und Wissenstransferaktivitäten mit einbezogen, damit wichtige Erkenntnisse für die Be- und Verwertungsstudien und -pläne gesammelt werden können. Diese beziehen sich auf die drei wichtigen Bewertungskriterien: People (Mensch), Planet (Ökologie) und Profit (Wirtschaft) insbesondere aus euregionaler Sicht.
VERDERE INFORMATIE