Food Pro·tec·ts – a German-Dutch INTERREG V A-project

TIC 1: Food waste

Verminderen van voedselverspilling in de productieketen vlees door sensortechnologie

Het doel van dit deelproject is het ontwikkelen van effectieve en verhandelbare real-time sensoren voor de vleesverwerkende industrie. Door deze innovatieve technologieën zullen niet alleen de kwaliteit en de veiligheid van producten, maar ook de microbiologische risico´s binnen de keten beter bepaald kunnen worden. Bovendien zal op basis van de sensortechnologie en de Process Analytical Technology (PAT) een op software gebaseerd early warning tool worden ontwikkeld, waarmee afwijkingen die tijdens de productieketen plaatsvinden heel vroeg kunnen worden vastgesteld. Op deze wijze kan ook de houdbaarheid van producten duidelijk worden verbeterd. Door het integreren van deze systeeminnovaties in informatiesystemen van ondernemingen kunnen producenten niet alleen sneller op afwijkingen reageren, ze kunnen ook het afval behoorlijk verminderen, de gezondheid van de consument effectiever beschermen en door procesverbeteringen de eigen kosten verlagen. Voorts bevat dit project ook activiteiten om de effecten van deze systeeminnovatie op het milieu vast te kunnen stellen.

Naast de hier al genoemde voordelen heeft dit deelproject ook een positieve impact op de concurrentiepositie van de betrokken stakeholders uit het subsidiegebied. De innovatieve producten hebben een duidelijke verbetering op het gebied van kwaliteit en veiligheid als gevolg, doordat snelle contactloze sensorische systemen gecombineerd worden met een op software gebaseerde early warning tool. De technologische basis hiervoor bestaat uit de volgende procedures: Hyperspektral Imaging Technology, FT-IR Spectroscopy, Raman Spectroscopy en Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS).

Binnen dit cluster worden in totaal vier verschillende nieuwe en innovatieve producten ontwikkelt en met elkaar verbonden tot een innovatief systeem voor vleesverwerkende ketens. Door de geïntegreerde aanpak van dit deelproject hebben de betrokken ondernemers een directe meerwaarde, omdat de gezamenlijke ontwikkeling van meerdere nieuwe producten het voordeel voor iedere partner vergroot en de risico´s bij de productontwikkeling verminderd.

1. Sensortechnologieën: Het belangrijkste resultaat is het ontwikkelen en implementeren van verhandelbare sensoren voor het bepalen van microbiologische kwaliteits- en veiligheidsparameters. De innovaties die hier ontstaan zijn ideaal voor het toepassen op extreme omstandigheden (bijv. in slachthuizen). De betrokken bedrijven kunnen met behulp van deze nieuwe sensoren kritisch parameters kosteneffectief en in real time bepalen.

2. Voorspellingsmodellen: Het aan elkaar koppelen van sensorgegevens en voorspellingsmodellen maakt het mogelijk, de relevante kwaliteits- en veiligheidsparameters en de houdbaarheid van producten te voorspellen. Tegenwoordig wordt de houdbaarheid van producten bepaald op basis van een worst case scenario. Door deze systeeminnovatie kan toekomstig een duidelijke verlenging van houbaarheidsdata worden verwacht, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en de veiligheid van producten.

3. Early Warning-Tool: Dit Online-Tool zal in bestaande informatiesystemen kunnen worden geïntegreerd. Door het inline meten van procesparameters en door het toepassen van PAT kunnen problemen en zwakke punten vroegtijdig worden vastgesteld. Op deze wijze worden niet alleen de vleeskwaliteit en veiligheid van de consument verbeterd, maar ook de uiterste houdbaarheidsdata verlengd en worden zowel het grondstofverbruik als ook de hoeveelheid afval duidelijk verminderd.

4. Chain Lifecycle Assessment: De CLCA´s maken een precieze analyse mogelijk van de nieuwe technologieën en de impact op het milieu voor de gehele keten (van de consument naar de producent).

Milestones

  • WP 1 Sensor ontwikkeling voor het bepalen van relevante proces parameters (projectjaar 1-3)
  • WP 2 Real-time sensor ontwikkeling voor het bepalen van relevante proces parameters (projectjaar 1-3)
  • WP 3 Implementatie van Process Analytical Technology (PAT) in een early warning-tool (projectjaar 1-3)
  • WP 4 Pilotstudies in vlees verwerkende bedrijven (projectjaar 2-4)
  • WP 5 Beoordeling van het duurzaamheidspotentieel door Chain Life Cycle Assessment (CLCA) (projectjaar 2-4)
  • WP 6 Projectmanagement, training en kennistransfer (projectjaar 1-4)


Looptijd: 01-07-2016 - 30-06-2020
Totale kosten (indicatief): € 1.846.633,18

Binnen het cluster werken in totaal vijf projectpartners grensoverschrijdend samen: