Food Pro·tec·ts – a German-Dutch INTERREG V A-project

Het project

Korte beschrijving van het project

Food Pro∙tec∙ts is ontwikkeld om technologische innovatie van hoogste kwaliteit naar het hart van het Duitse en Nederlandse bedrijfsleven te kunnen brengen. In het project werken ondernemers uit beide landen met innovatie deskundigen in verschillende technologische innovatieclusters samen, om nieuwe technologieën te ontwikkelen en te leren hoe deze kunnen worden gebruikt. De technologische producten die in dit project zullen worden gerealiseerd zijn enerzijds nauwkeurig afgestemd op de eisen en behoeften van vooral regionale MKB’ers. Anderzijds worden ze ontwikkeld om de concurrentiepositie van de gehele regio ten opzichte van andere agrifood regio´s wereldwijd verder te kunnen versterken en verbeteren. De projectpartners willen bovendien een bijdrage leveren aan het transitiedenken in de sector. De moderne maatschappij verwacht dat de productie en het aanbod van voedingsmiddelen gebaseerd zijn op duurzaamheid, regionaliteit en kwaliteit.

Het project heeft een looptijd van vier jaar. De in totaal 20 projectpartners zijn in acht verschillende clusters georganiseerd en beschikken over een budget van rond 10 miljoen euro. De thematische speerpunten liggen op de volgende vraagstukken: het verbeteren van de consumentenbescherming en -voorlichting, het verminderen van water- en voedselverspilling binnen de productie, het vergroten van diergezondheid en -welzijn en het opsporen van nieuwe mogelijkheden om uit biomassa nieuwe producten van hoge kwaliteit te maken.

Waarom dit project?

Van een moderne agri-food industrie wordt verwacht dat zij de wereldwijd oplopende grootte van de populatie met veilige en gezonde voedingsmiddelen voorziet. Tegelijkertijd moet men niet vergeten dat consumenten steeds meer eisen stellen aan veelvoudigheid, duurzaamheid en kwaliteit van voedsel. En deze eisen veranderen steeds meer en sneller qua inhoud: hulpbronnen-efficiëntie, rationaliteit, dierenwelzijn, veganisme, onverdraagzaamheid, enz. Vooral het onderwerp efficiënt gebruik van hulpbronnen heeft in de afgelopen jaren toegenomen aan belang. In begin van 2015 hebben de Verenigde Naties (VN) hun eigen belangen met betrekking tot de eisen aan een moderne landbouw opnieuw vastgelegd: Duurzaamheid en een efficiënt gebruik van hulpbronnen staan helemaal centraal in dit rapport. Op korte termijn zien deskundigen van de Europese Unie (EU) de volgende ontwikkelingen op het gebied van agri-food business:
  • De EU agri-food business gaat steeds meer achteruit op de globale markt;
  • de sector moet meer investeren in de preventie van ziektes en in een efficiënt gebruik van hulpbronnen in de productie van voedingsmiddelen;
  • vooral MKB hebben last van de prijzenslag;
  • producenten en consumenten gaan steeds meer op afstand: het vertrouwen van de consument is o.a. door talrijke voedingsschandalen gezakt.