Food Pro·tec·ts – a German-Dutch INTERREG V A-project

TIC 5: Biomassa

Materiële en energetische toepassing van biomassa door hydrothermal carbonization (HTC) en nieuwe fertilizer technologies

De volgende concepten en technologieën dragen bij aan innovatieve systemen, waarmee tot nu toe onbenutte biomassa-stromen omgezet kunnen worden in nieuwe producten van hoge kwaliteit.

Door een stofstroomanalyse van biomassa binnen het subsidiegebied wordt in een eerste fase de potentiaal van gebruiksmogelijkheden van verschillende “secundaire grondstoffen” vastgesteld en geïllustreerd. De volgende technologische ontwikkelingen vormen de basis voor nieuwe markten binnen en buiten de subsidieregio.

 • HTC: Ook op het gebied van nieuwe bewaarbare energiebronnen uit biomassa is een verdere verbetering van de efficiëntie mogelijk: hier worden in eerste instantie nieuwe meststoffen en bodemverbeteraars geproduceerd.
 • MAP (Struvit): Mest en afvalwaterstromen (slib) kunnen d.m.v. neerslag (Phosphor-Fällung) behandeld worden in die zin dat er een Magnesium-Aluminium-Phosphat (MAP) “Struvit” ontstaat. Dit mineraal wordt vervolgens m.b.v. innovatieve technologie omgezet naar een commerciële meststof.
 • H2SO4-Logistiek: Reductie van N-immissies door air management technologieën in dierstallen. Ontwikkeling van een logistiekconcept voor het gebruik van H2SO4 in de landbouw en gebruik van de (NH4)2SO4-stof als meststof.
 • Duurzame grondstoffen: Integratie van duurzame grondstoffen in conventionele vruchtwisseling als put voor producten uit nieuwe technologieën (zie bovenaan) en als bron voor nieuwe producten uit duurzame grondstoffen (verpakkingen, isolatiemateriaal, …)
 • Proteïnebronnen: Gebruik maken van biomassa(afvallen) als basis voor de insectenproductie (belangrijke bron voor proteïnen voor de toekomst)

 

Bovendien maken een socio-economische beoordeling en verschillende pilottoepassingen deel uit van dit cluster. Pilots zullen op verschillende niveaus gaan plaatsvinden: gebruiker van technologie, agrisector, gemeenten.

De focus van de technologische ontwikkeling in dit cluster ligt duidelijk op een effectiever gebruik van biomassastromen. De volgende producten staan hierbij centraal:

 • Besturing van installaties (sensoren en scheidingsprocedures voor biogas en HTC-installaties) -> Klanten: Producenten van biogas- en HTC-installaties
 • Procedure voor het vervaardigen van meststoffen (pelleteren van P-meststof, N-meststof) -> Klanten: Chemische industrie, producenten van meststoffen
 • Nieuwe energiebronnen (biogas, kool, …) -> Klanten: Energieleveranciers van steden en gemeenten, MKB, landbouw, de individuele burger
 • Organische koolstofverbindingen (bodemverbeteraars, humus, …) -> Klanten: Landbouw, tuinbouwbedrijven, bouwmarkten, de individuele burger
 • Mineraal meststof (stikstof, fosfor, kalium, …) -> Klanten: Landbouw, tuinbouwbedrijven, bouwmarkten, de individuele burger
 • Verpakkingen, bouwmateriaal en isolatiemateriaal uit duurzame grondstoffen (bijv. Miscanthus) -> Klanten: Voedsel- en bouwindustrie
 • Insecten als nieuwe proteïnebron voor diervoeding -> Voedingsmiddelindustrie

 

De hier beschreven activiteiten zijn gebaseerd op de bio-economiestrategie, waarin de natuurlijke kringloop van stoffen en een economische systeemverandering van fossiele naar duurzame energiebronnen is vastgelegd

Milestones

 • WP 1 HTC (projectjaar 1-4)
 • WP 2 MAP (Struvit) (projectjaar 1-4)
 • WP 3 H2SO4-logistiek (projectjaar 1-4)
 • WP 4 Herwinbare grondstoffen/montageconcepten (projectjaar 1-4)
 • WP 5 Proteïnebronnen/insectenvermeerdering (projectjaar 1-4)


Looptijd: 01-07-2016 - 30.06-2020
Totale kosten (indicatief): € 2.598.020,63

Binnen het cluster werken in totaal achtprojectpartners grensoverschrijdend samen: