Food Pro·tec·ts – a German-Dutch INTERREG V A-project

TIC 2: Infectieziektes

Verbeteren van het monitoren van infectieziektes door oral fluids technology

Om de gezondheid van mensen en dieren zo goed mogelijk te kunnen beschermen zijn betrouwbare en snelle procedures voor de detectie van pathogenen nodig. Hoe sneller een ziekteverwekker opgespoord wordt, des te beter kunnen de dieren behandeld en de verspreiding van het pathogeen naar andere dieren/mensen verhinderd worden. Dit is een elementair onderdeel van het One health concept waar deze projectactiviteiten op aansluiten.

Tegenwoordig worden vooral bloedmonsters genomen om een ziekteverwekker in een dierbestand vast te kunnen stellen. Dit is de op dit moment meest betrouwbare methode. Maar er zijn ook nadelen aan verbonden: het nemen van bloed kost tijd en geld. Ieder dier moet apart gevangen en vastgehouden worden, wat stressvol is voor het dier en de dierenarts. Op zoek naar een alternatieve methode moet men in eerste instantie denken aan de zogenoemde rope-technologie, die op oral fluids gebaseerd is. Het is een nieuw systeem, waarbij speeksel van dieren gebruikt wordt om een pathogeen vast te kunnen stellen. Het geeft voor dier en mens geen stress en levert resultaten op die vergelijkbaar zijn met bloedmonsters.

De doelstelling in dit deelproject is het aanpassen van de innovatieve rope-technologie aan de omstandigheden van de Duits-Nederlandse grensregio. Op deze wijze zal de nieuwe methode snel een vast onderdeel van de grensoverschrijdende productieketen kunnen worden. Tijdens het project worden procedures ontwikkelt waarmee de rope-technologie op nieuwe ziekteverwekkers (en antilichamen) kunnen worden aangepast. Er wordt gewerkt aan de validatie van innovatieve containers voor monstermateriaal, waardoor het materiaal wordt beschermd tegen extreme temperatuur en andere risico´s die tijdens het transport kunnen voorkomen. Op basis van deze resultaten zal bovendien uitwisseling van gegevens tussen monitoringprogramma´s van dieren humangezondheid mogelijk worden gemaakt. Het is van cruciaal belang de humapathogene verwekkers (bijv. salmonella, campylobacter, ehec, etc.) precies vast te stellen en te typeren (incl. hun vermogen zich snel aan te passen) om de innovatieve tests ook hiervoor te kunnen gebruiken.

Belangrijke doelgroepen bij de uitvoering van dit deelproject zijn boeren, dierenartsen en artsen maar ook onderzoeksinstellingen (laboratoria) uit de subsidieregio. Zij allen zijn potentiële klanten van de innovatieve technologie en daarom belangrijke spelers bij de ontwikkeling en de beoordeling van de nieuwe producten. De volgende innovatieve deelproducten leiden naar een systeemverandering en -verbetering van de nationale gezondheidsmonitoring. Door de marktintroductie van deze innovaties zullen niet alleen de dieren maar ook de consumenten gezonder leven: een groot aantal gevaarlijke ziekteverwekkers (zoals bijv. salmonella, campylobacter, ehec) hebben op deze manier veel minder kans om verspreid te worden. Bovendien zal het gebruik maken van deze methode de producent niet alleen veel minder tijd en geld kosten, maar ook de arbeidsomstandigheden verbeteren. De volgende innovatieve producten zullen in dit cluster ontstaan:

  • Technologische aanpassing van de rope-technologie op tenminste vijf nieuwe ziekteverwekkers (o.a. salmonella),
  • Ontwikkeling van vijf nieuwe monitoring-programma´s,
  • Typering van humanpathogene ziekteverwekkers als basis voor de ontwikkeling van de nieuwe methoden,
  • Ontwikkelen en testen van een nieuwe technologie voor het verzenden van de monsters.

Het marktpotentieel in de Duits-Nederlandse grensregio voor deze nieuwe op speekselmonsters gebaseerde methodes is aanzienlijk groot. De nieuwe producten zijn aantrekkelijk voor de producenten maar ook voor de consumenten en de overheid. MKB´ers uit de grensregio zullen hierdoor een betere concurrentiepositie kunnen behalen en voldoen ook aan de groeiende eisen die de consument en de overheid aan hun producten stellen m.b.t. dierenwelzijn en duurzaamheid. Naast die producenten profiteren ook de laboratoria en de dierenartsen van deze technologische innovatie. Door de directe betrokkenheid van een van de wereldwijd leidende firma´s op het gebied van technologische ontwikkeling van Oral Fluids heeft dit deelproject maximale kwaliteit beschikbaar. Onder deze leiding kunnen MKB´ers uit het grensgebied niet alleen klant zijn maar ook actief deelnemen aan de innovatieprocessen, die uiteindelijk naar een nieuw product leidt.

Milestones

  • WP 1 Ontwikkeling van op Oral Fluids gebaseerde monitoring programma’s voor dierhouders (projectjaar 1-3)
  • WP 2 Typeren van voor de humane geneeskunde gevaarlijke stammen (projectjaar 1-3)
  • WP 3 Evaluatie en verdere ontwikkeling van innovatieve monitoring programma’s (projectjaar 3-4)


Looptijd: 01-07-2016 - 30-06-2020
Totale kosten (indicatief): € 666.263,66

Binnen het cluster werken in totaal drie projectpartners grensoverschrijdend samen: