Food Pro·tec·ts – a German-Dutch INTERREG V A-project

INTERREG partners

Programmamanagement en co-financiers

Het project Food Pro·tec·ts wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het ministerie van Economische Zaken, het MWEIMH NRW en de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal.

Ministerie EZK

WEBSITE

Provincie Gelderland

WEBSITE

MWIDE NRW

WEBSITE

Provincie Noord-Brabant

WEBSITE

Euregio Rijn-Waal

WEBSITE

Provincie Limburg

WEBSITE