Food Pro·tec·ts – a German-Dutch INTERREG V A-project

TEIC: Uitwisselen van kennisinformatie

Oefeningen, trainingen en kennistransfer voor consumenten en klanten van nieuwe technologieën

Doelstellingen

De activiteiten in dit cluster zijn gericht op de ontwikkeling van duurzaamheids- en CSR management-, communicatie en bijscholingsstrategieën met als doelstelling het grensoverschrijdend begrip van duurzaamheid in de Regio Rhein-Waal verder vooruit te brengen. Dit is de basis voor de ontwikkeling van innovatieve technologieën en processen, die kunnen voldoen aan de ecologische, ethische, sociale en economische eisen van de markt. Door deze ontwikkelingen wordt de concurrentiepositie van MKB’ers binnen de agri-food sector in de regio Rhein-Waal op lange termijn gewaarborgd. De reputatie van de hele regio als aantrekkelijke en duurzame locatie wordt verder verbeterd.

Maatregels

Centraal staan in dit deelproject de communicatie en de dialoog tussen stakeholders (bv. klanten) te bevorderen. Via bestaande netwerken (GIQS, AFC, Greenport Venlo, Food Valley, AgriFood Capital) en belangenorganisaties (LTO, DRV, WLV) worden personen benaderd om zich bekent te maken met nieuwe effecten en functies van de innovatieve producten. Uitgaand van deze producten worden bijeenkomsten binnen het subsidiegebied gepland en uitgevoerd, om ervoor te zorgen dat er ondernemers van beide kanten van de grens sneller en makkelijker in contact met elkaar kunnen komen. Er worden PR-materialen (websites, video’s, blogs, etc.) ontwikkelt om kennis beter aan de klant, aan de student en aan de consument te kunnen geven. Op deze manier worden de producten zo snel mogelijk naar de markt gebracht.

Vanuit de positie van de hogescholen is het belangrijk om de kennis over nieuwe producten zo snel mogelijk te kunnen integreren in hun leerplannen. Bovendien worden in dit cluster bijscholingsaanbiedingen voor studenten, leerlingen en vakmannen ontwikkelt en uitgevoerd. Binnen het project worden verschillende procedures voor ondernemers getoetst: o.a. Design Thinking, Quality Function Deployment of Business Model Canvas voor de ontwikkeling van innovatieve marketingsystemen. De resultaten van dergelijke workshops worden gebruikt om een bijscholingsformaat op te kunnen bouwen onder de titel „Duurzaamheids- en innovatiemanager food systems“.

Bovendien worden consumenten uit de regio met verschillende materialen geconfronteerd, om vertrouwen en bewustzijn in en voor de regionale productie te verbeteren. Verder zal op deze wijze de acceptatie voor nieuwe producten bevorderd worden. Regionale producten moeten in de toekomst niet alleen met een zuiver geweten maar ook met overtuiging gekocht worden.

Milestones

  • WP 1 Publiciteitsconcepten voor duurzaamheid en communicatie voor MKB’ers uit de Regio Rhein-Waal (projectjaar 1-2)
  • WP 2 Bijscholingsconcepten "Duurzaamheids- en Innovatiemanager Food Systems" (projectjaar 3-4)


Looptijd: 01-07-2016 - 30-06-2020
Totale kosten (indicatief): € 180.265,63

Het cluster wordt door de volgende partner begeleid: