Food Pro·tec·ts – a German-Dutch INTERREG V A-project

Partner Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie

De ZLTO zal binnen het project taken overnemen op het gebied van de stuurgroep. Bovendien wordt er over de overame van andere taken nagedacht.

Contaktadres

Onderwijsboulevard 225
5223 DE ’s-Hertogenbosch
Nederland

www.zlto.nl