Food Pro·tec·ts – a German-Dutch INTERREG V A-project

Resultaten van het project

Doelen en meerwaarde van het project

De doelstelling van Food Pro·tec·ts bestaat erin om het bereidingsproces (incl. belangrijke diensten) van voedingsmiddelen binnen het Duits-Nederlandse grensgebied door middel van technologische innovatie te moderniseren. De kwaliteit van innovatie wordt gemeten aan de hand van twee centrale parameters: (1) ze zullen de economische concurrentiepositie van regionale MKB verbeteren en (2) hun werkwijze duurzamer, efficiënter en ethisch hoogwaardiger maken.

Het project is in allereerste instantie gericht op MKB uit de agrarische productieschakel, die of als gebruiker van technologie of als ontwikkelaar taken binnen het project kunnen overnemen. Bovendien zijn ook grote ondernemingen, ondernemersorganisaties en researchinstellingen als projectpartner betrokken. In totaal omvat Food Pro·tec·ts zeven goed geïntegreerde clusters. Vijf clusters bevatten Duitse en Nederlandse partner organisaties, die gezamenlijk innovatieve technologieën gaan ontwikkelen. In ieder cluster wordt tenminste een nieuw product/ een nieuwe procedure tot stand gebracht en naar afloop van het project in de grensoverschrijdende markt geïntroduceerd (Output: apparaten, technologische procedures, software-solutions, etc.).

Naast de vijf technologische innovatieclusters bevat het project nog twee andere clusters. Aan de ene kant een institutioneel innovatie cluster (IIC), waarin vooral de economische analyse en beoordeling van de technologische innovaties plaats zal vinden met betrekking tot o.a. marktrijpheid, marktpotentie en markttoegang (Output: exploitation plans, wetenschappelijke studies, policy papers), en aan de andere kant een cluster op het gebied van training en education (TEIC), waarin o.a. gewaarborgd zal worden dat de kennis die nodig is om die nieuwe producten effectief te kunnen inzetten ook bij alle relevante spelers terecht komt. Op deze wijze wordt de transitie van theorie naar de praktijk zo goed mogelijk geregeld (technology transfer) (Output: bijeenkomsten, PR-maatregelen, concepten).