Food Pro·tec·ts – a German-Dutch INTERREG V A-project

Die partners

22 partners in het project

De in totaal 22 projectpartners zijn in zeven verschillende innovatieclusters georganiseerd en beschikken er over een budget van bijna 10 miljoen euro. De meerderheid van de projectpartners zijn ondernemers uit de grensregio. Zij krijgen support tijdens de productontwikkeling en –gebruikmaking van wetenschappers en adviesgevers uit de regio. Op deze manier kan ervoor gezorgd worden dat niet alleen de productontwikkeling op een hoog niveau zal plaatsvinden maar ook rekening gehouden wordt met alle eisen die aan de marktrijpheid en de markttoegang gesteld moeten worden. Dit is ook van toepassing voor alle maatregelen die genomen moeten worden op het gebied van kennistransfer naar de potentiele klant en gebruiker van de technologie.

Blue Engineering B.V.

VERDERE INFORMATIE

DLV Intensief Advies B.V.

VERDERE INFORMATIE

Hochschule Rhein-Waal

VERDERE INFORMATIE

Kreis Borken

VERDERE INFORMATIE

NGN Pro-active B.V.

VERDERE INFORMATIE

Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie

VERDERE INFORMATIE

ChainPoint B.V.

VERDERE INFORMATIE

Dr. Berns Laboratorium GmbH

VERDERE INFORMATIE

Grenol GmbH

VERDERE INFORMATIE

Inno+ B.V.

VERDERE INFORMATIE

Landwirtschaftskammer NRW

VERDERE INFORMATIE

NGN Products B.V.

VERDERE INFORMATIE

Veravis GmbH

VERDERE INFORMATIE

CJ Wildbird Foods Ltd/Vivara

VERDERE INFORMATIE

Gemeente Venray

VERDERE INFORMATIE

Hochschule Bonn-Rhein-Sieg

VERDERE INFORMATIE

Marel Poultry B.V.

VERDERE INFORMATIE

Soepenberg Fertilizers B.V.

VERDERE INFORMATIE

Wageningen UR

VERDERE INFORMATIE