Het grensoverschrijdende event ‘Hightech meets Biomass’ op de Brightlands Campus Greenport Venlo dat door het GIQS Project Foods Pro·tec·ts georganiseerd werd, was gewijd aan de link tussen technologische innovatie en de primaire sector. De boer van de toekomst is niet alleen producent van voedsel en veevoer maar leverancier van waardevolle grondstoffen voor de chemie, bouw, voedingsindustrie en cosmetica. Het belang van een circulaire economie en het steeds efficiënter gebruik van biogene grondstoffen (biomassa) krijgt steeds meer aandacht en biedt kansen voor samenwerking en het toepassen van (technologische) innovaties. De rol van biomassa in een biobased economie is onomkeerbaar. Nationale en internationale sprekers lieten hun licht daarom schijnen op de technische uitdagingen die we daarin tegenkomen.

In de ochtend gaven drie sprekers, Andreas Fath, Johan Sanders en Paul Iske, stof tot nadenken. Fath wees op de noodzaak van schoon water voor de groei van biomassa. Met het project ‘Rheines Wasser’ trok Fath internationale belangstelling. De chemieprofessor van de Duitse Hochschule Furtwangen University zwom de Rijn van bron tot monding af en onderzocht daarbij de kwaliteit van het rivierwater. Johan Sanders, emeritus-hoogleraar Wageningen University & Research, ging tijdens zijn presentatie in op de rol van bioraffinage als de sleutel naar duurzame toepassingen. Met de inzet van bioraffinage kunnen we alle componenten van de plant gebruiken en als grondstof laten dienen voor levensmiddelen, diervoeding, chemie en materialen. Dat echte innovaties niet over gebaande paden gaan, maar met vallen en opstaan, daarvan overtuigde de laatste spreker van de ochtend. Paul Iske van de Universiteit Maastricht vertelde over de waarde van het leren van fouten uit complexe innovatieprocessen.

Kennis kent geen grenzen

De aftrap voor de middag werd gegeven door Jan Loonen, wethouder economie bij de Gemeente Venray en Oliver Breuer, voorzitter van het bestuur bij GIQS en projectleider van Food Pro·tec·ts. Zij benadrukten onder ander het belang van euregionale samenwerking en deelname aan grensoverschrijdende INTERREG-programma’s zoals het INTERREG-programma Deutschland-Nederland.

Tijdens het middagprogramma konden deelnemers in kleine groepjes deelnemen aan uiteenlopende themasessies over een aantal technologische innovaties en de verbinding daarvan met biomassa: Van de verwerking van organische reststromen, de behandeling van slib uit afvalwater, hydrothermische carbonisatie, tot insecten als nieuwe eiwitbron en de verspilling van voedingsstoffen en de routekaart die nodig is om het aanbod van duurzame biomassa in Nederland te vergroten. De binnen Food Pro·tec·ts ontwikkelde producten kunnen hier bekeken worden. Daarnaast was er ruimte voor inspirerende praktijkvoorbeelden zoals het Belgische Eco Treasures, dat zich bezighoudt met hoogwaardige extractie uit nevenstromen.

Het event ‘Hightech meets Biomass’ vond voor de eerste keer plaats en bewees direct nut en noodzaak voor het samenbrengen van de primaire sector en vertegenwoordigers uit de higtech. Gedurende de dag werden aan diverse groepjes initiatieven voorgelegd als basis voor het opzetten van nieuwe projecten.

Food Pro·tec·ts wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen en de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal.