Prof. Dr. Martin Hamer van de projectpartner Hochschule Bonn-Rhein-Sieg presenteerde de tussentijdse resultaten van Cluster 5.

Clustermanager presenteren tussentijdse resultaten

Begin juni zijn vertegenwoordigers van de zes technologieclusters van Food Pro·tec·ts alsmede van de lead partner GIQS bij de Universiteit Wageningen bijeengekomen om de voortgang van de aparte werkpakketten te bespreken en elkaar te informeren.

Food Pro·tec·ts loopt tot medio 2020, maar de eerste projectresultaten zijn al zichtbaar. Dr. Jürgen Harlizius van de Landwirtschaftskammer NRW bracht bijvoorbeeld verslag uit over de resultaten van de ontwikkeling van de technologie voor oral fluids in Cluster 2 tot een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor mestvarkens en was zeer tevreden met de resultaten van het project tot nu toe. Angela van der Sanden van DLV Intensief Advies presenteerde ook de eerste resultaten van het in cluster 3 ontwikkelde managementdashboard, waarmee sensoren in stallen aan elkaar kunnen worden gekoppeld en hun gegevens kunnen worden geëvalueerd om de diergezondheid op de lange termijn te verbeteren.

Naast de presentatie van de tussentijdse resultaten van de deelprojecten zijn de clustermanagers en de vertegenwoordigers van de leadpartner ook begonnen met de planning van het slotevenement van het project, dat begin 2020 in ‘s-Hertogenbosch in Nederland zal plaatsvinden.

Food Pro·tec·ts wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen en de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal.