Projectpartner Gé Backus ontvangt onderscheiding van Duitse Initiative Tierwohl

In het kader van het Duitse “Initiative Tierwohl” werd in aanwezigheid van de Duitse minister van Landbouw Julia Klöckner begin april in Berlijn de innovatieprijs 2019 uitgereikt. GIQS-projectpartner Gé Backus van het Nederlandse bedrijf DLV Intensief Advies was een van de vier winnaars die financiële steun ontving. DLV kon de jury overtuigen met haar proefproject “Slimme Stal” en ontving een projectsubsidie met volledige financiering ter hoogte van 153.945 euro om de marktrijpe technologie vanaf juli voor het eerst in Duitsland met 30 deelnemers in de praktijk te testen.

Dit jaar heeft het “Initiative Tierwohl” voor het eerst de dierenwelzijnsinnovatieprijs uitgereikt aan innovatieve ideeën en projecten op het gebied van de varkens- en pluimveehouderij. Het GIQS-team is zeer verheugd dat het “Slimme Stal”-concept, dat gezamenlijk is ontwikkeld door DLV-dochter Connecting Agri & Food en softwarebedrijf Whysor, nu wordt beloond voor zijn inzet. Beide bedrijven zijn betrokken bij de lopende GIQS-projecten Food Pro·tec·ts en BEL AIR (beide INTERREG V A), waarbij delen van “Slimme Stal” samen met Duitse partners zijn ontwikkeld.

Stabiel klimaat zorgt voor minder stress

Het doel van “Slimme Stal” is om moderne hulpmiddelen te gebruiken om het inzicht van de varkenshouders over het actuele klimaat in de stallen te vergroten en ze te helpen, fouten bij de klimaatbeheersing van hun stal in de toekomst te voorkomen. “Ik merkte in mijn gesprekken dat veel ondernemers de betekenis van een goed stalklimaat niet echt kennen. Het klimaat heeft een grote invloed op het gedrag van varkens en hun gezondheid. Met Slimme Stal willen we veehouders een hulpmiddel bieden waarmee ze gemakkelijker het eigen stalklimaat kunnen bijhouden met sensoren”, legt Gé Backus uit over zijn motivatie voor de ontwikkeling van Slimme Stal.

Om het klimaat in een varkensstal te kunnen inschatten, zijn vier richtwaarden bepalend: naast temperatuur en luchtvochtigheid ook het koolstofdioxide- (CO2) en het ammoniakgehalte (NH3). Een belangrijk neveneffect van een optimaal klimaat is dat de lagere stressbelasting van de dieren de kans op problemen zoals staartbijten vermindert.

Altijd inzicht via smartphone, tablet of PC

Met hulp van “Slimme Stal” worden veehouders in staat gesteld te allen tijde inzicht te krijgen in de klimatologische omstandigheden in vleesvarkens- en biggenafdelingen en kunnen zo nodig ingrijpen. Hiervoor worden eerst sensoren in de stal geïnstalleerd, die elke tien minuten meetwaarden naar de software van Slimme Stal sturen. Worden individueel vastgelegde drempelwaarden overschreden, ontvangt de ondernemer een melding op zijn smartphone, zodat hij actuele extreme situaties kan herkennen en direct kan reageren.

De projecten Food Pro·tec·ts en BEL AIR worden in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen en de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Ze worden begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal.

Voor meer informatie over “Slimme Stal”, dat ook voor de pluimvee- en melkveehouderij zal worden aangepast, zie www.slimmestal.nl.