Nadat eind februari tijdens het kick-off-evenement van het INTERREG V A project Food Pro·tec·ts door de lead partner GIQS e.V. al een voorlopige versie van de projectwebsite werd gepresenteerd, vindt vandaag de officiële lancering van www.foodprotects.eu plaats. De projectwebsite is tweetalig opgebouwd in het Duits en Nederlands en bevat niet alleen algemene informatie over het project maar ook belangrijke informatie voor de projectpartners.

Bezoekers kunnen op de website zich met de verschillende werkpakketten en clusterpartners vertrouwd maken. Over de interne en openbaar toegankelijke bijeenkomsten van de projectpartners informeert het evenementenoverzicht. In de loop van het project worden op deze website (eerste) resultaten gepubliceerd en gedocumenteerd. Speciaal voor de projectpartners zijn in een afgeschermd deel belangrijke documenten beschikbaar, die nodig zijn voor de uitvoering van het vier jaar durende project. Zo kunnen de 18 projectpartners hier officiële aanvraagdocumenten, alsmede tussentijdse rapporten, leidraden en formats voor communicatie en administratieve documenten downloaden.

Het project Food Pro·tec·ts wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het ministerie van Economische Zaken, het MWEIMH NRW en de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal.