Tijdens de vergadering van de INTERREG-stuurgroep van de Euregio Rijn-Waal op 10 maart j.l. is de door de lead partner GIQS e.V. ingediende projectaanvraag voor het nieuwe INTERREG V A-project Food Pro·tec·ts goedgekeurd.

Food Pro·tec·ts is staat voor Food production technologies for trans-boundary systems en is een project uit prioriteit 1 (vergroten van de grensoverschrijdende innovatie). De projectdoelstelling is het verhogen van de product- en procesinnovaties in de Nederlands-Duitse grensregio.

Het project Food Pro·tec·ts wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het ministerie van Economische Zaken, het MWEIMH NRW en de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal.