Vanwege de vertragingen als gevolg van de wereldwijde coronapandemie is het grote INTERREG V-project Food Pro·tec·ts met een half jaar verlengd tot eind 2020, zodat alle nog lopende activiteiten kunnen worden afgerond. Ook het oorspronkelijk geplande slotevenement van het project, waarbij de ontwikkelde producten en resultaten zouden worden gepresenteerd, kon vanwege corona niet plaatsvinden. Als alternatief werkt GIQS nu aan een aantal kleine eindfilms om de projectresultaten te presenteren.

De eerste opnamedag vond eind augustus plaats op de onderzoekscampus van de Universiteit van Bonn in Klein-Altendorf. Hier kwamen de projectpartners samen, die tijdens de vierjarige projectperiode verschillende innovatieve producten hebben ontwikkeld onder het trefwoord “gebruik van biomassa”. Samen met het team van Media Brüggemann uit Mönchengladbach werden de projectpartners geïnterviewd en werden de daaruit voortvloeiende producten gepresenteerd, zoals een nieuwe meststof uit afvalwater en zuiveringsslib, biochar uit landbouwafval of voedselresten, alsmede nieuwe substraten op basis van het innovatieve strooiselmateriaal Miscanthus, die de bodemeigenschappen hebben verbeterd.

In de komende weken zullen de resultaten van de activiteiten van Food Pro·tec·ts op het gebied van sensortechnologie, plasma en dierenwelzijn ook op film worden vastgelegd. Hiervoor zijn verdere opnamedata gepland in onder andere Venlo, Kleef, Bad Sassendorf, ‘s-Hertogenbosch en Bonn. Een presentatie van alle films is gepland voor het einde van het project.

Food Pro·tec·ts wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen en de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal.