Medio februari werd in het kader van het Duits-Nederlandse INTERREG V A-project Food Pro·tec·ts een conferentie gehouden over het thema “Gebruik van biomassa, reststromen en voedingsstoffen in Duitsland en Nederland”. Het doel van het evenement was om een overzicht te krijgen van de biomassa- en nutriëntenkringlopen in de regio rond Kleef en om de mogelijkheden voor het sluiten van kringlopen te laten zien. Dit evenement diende als eerste stap naar de ontwikkeling van gerichte concepten voor de regio.

Ongeveer 30 deelnemers woonden de conferentie bij – waaronder boeren, vertegenwoordigers van de diervoeder- en levensmiddelenindustrie en autoriteiten uit het Duits-Nederlandse grensgebied. Aan het begin werden vier keynote speeches gehouden om het onderwerp in te leiden: Dennis Herzberg, Cluster Manager CLIB 2021, sprak over de visie van een regionale kringloopeconomie door het verbinden van vraag en aanbod van biomassa. Jan Weijma van de universiteit Wageningen hield zijn voordracht over “Het einde van de voedselketen opnieuw verbinden met de landbouw ” waar de laatste ontwikkelingen in de wetenschap en de toepassingen ervan werden voorgesteld. Carl-Hendrik May van de Nährstoffbörse Nordrhein-Westfalen presenteerde voorbeelden van succesvolle platforms ter bevordering van een regionale recyclingeconomie. En Katrin Spoth van het Forschungszentrum Jülich sprak over het netwerk BioökonomieREVIER voor een creatie van een circulaire toegevoegde waarde in de regio Rheinisches Revier.

De deelnemers werkten vervolgens aan een overzicht van de huidige status van de circulaire economie in het Duits-Nederlandse grensgebied. De bestaande samenwerking op het gebied van onderwijs, advies en onderzoek en het bestaan van nutriënten- en biomassastromen werden als bijzonder positief beoordeeld. Volgens de deelnemers is er echter nog een inhaalslag te maken in het efficiënt gebruik van deze stromen en in de communicatie van het “kringloopconcept”.

Het evenement werd gepresenteerd door Prof. Steffi Wiedemann, hoogleraar Dierwetenschappen en Milieueffecten aan de Hogeschool Rijn-Waal, alsmede door de twee projectmedewerkers Bernou van der Wiel en Sabine Neuberger. De volgende stap in het project is het ontwikkelen van verschillende scenario’s voor de kringloopeconomie in de grensregio.

Food Pro·tec·ts wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen en de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal.

Het exacte conferentieprogramma vindt u hier.