Nadat twee weken geleden de Nederlandse workshop met als thema “Financiën en administratie in Food Pro·tec·ts heeft plaatsgevonden, zijn vandaag vertegenwoordigers van de Duitse projectpartners bij elkaar gekomen voor een eerste projectworkshop.

In het Euregio-Forum van de Euregio Rijn-Waal kwamen op 31 oktober j.l. en op 14 november 36 medewerkers van de 18 projectpartners bij elkaar om zich over de administratieve bijzonderheden van het INTERREG V A-programma te informeren. Naast een algemene presentatie over de doelstellingen en activiteiten van Food Pro·tec·ts, lag de nadruk op de thema’s financiën en administratie. In deze context hielden vertegenwoordigers van Schofaerts.NL en DNL-contact tevens een lezing over de INTERREG-aanbestedingsrichtlijnen en de bijbehorende documentatie-eisen.

Het project Food Pro·tec·ts wordt in het kader van het INTERREG V A-programma Deutschland-Nederland medegefinancierd door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en door het ministerie van Economische Zaken, het MWEIMH NRW en de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant. Het wordt begeleid door het programmamanagement bij de Euregio Rijn-Waal.